WŁAŚCIWOŚCI ŁUPKA

Lokalizacja złoża

Obszar złoża położony jest w zachodniej części Kotliny Kłodzkiej, na północnym skłonie Gór Orlickich na południe od międzynarodowej drogi E-67, między miejscowościami Duszniki Zdrój i Lewin Kłodzki. Administracyjnie obszar ten znajduje się w pobliżu wsi Jawornica w gminie Lewin Kłodzki, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. W odległości około jednego kilometra na południe przebiega granica państwa z Republiką Czeską. Rejon złoża znajduje się poza granicami chronionego krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich. Dojazd do złoża  prowadzi od wspomnianej drogi międzynarodowej E-67 drogą polną, częsciowo utwardzoną , zaczynającą się na przełęczy Polskie Wrota.

Nasz Łupek

Makroskopowo badane skały są srebrzystoszare, zwykle z lekkim zielonkawym odcieniem. Struktury są drobnoziarniste, tekstury niewyraźnie łupkowe, skały są zwięzłe, masywne. Obserwuje się rdzawoczerwone naloty na powierzchni spękań. Pod mikroskopem skały wykazują jednorodność zarówno pod względem składu jak i struktury. Wszystkie mają struktury lepidogranoblastyczne, tekstury kierunkowe. Podstawowe składniki to kwarc i jasny łyszczyk – muskowit. Niewielką domieszkę stanowi andaluzyt, biotyt, chloryt, minerały nieprzeźroczyste i minerały akcesoryczne. Kwarc stanowi główny składnik badanych skał. Tworzy ziarna nieprawidłowe, zwykle lekko wydłużone zgodnie z kierunkiem tekstury, mniej lub bardziej faliście, wygaszające światło. Czasem tworzą mozaikowe agregaty. Jego udział w składzie badanych skał waha się od 77,8% do 80,4%. Drugim pod względem ilości jest jasny łyszczyk – muskowit. Tworzy silnie wydłużone blaszki lub pakiety ułożone w smugi i cienkie długie soczewki, rzadko delikatnie zafałdowane. Zawartość jasnego łyszczyku w próbach waha się od 19,4% do 21,9%.